Brány

Zhotovujeme atypické stavebné zámočnícke prvky a ručne vyrábame rôzne predmety z kovov, ako sú napr. brány a súčastí oplotení, zábradlia a schodiská, mreže a pod., a následne zabezpečujeme ich montáž a prípadné opravy. Zámočnícke prvky a výrobky vyhotovujeme na základe individuálnych požiadaviek a potrieb našich klientov, zväčša po dodaní výkresovej dokumentácie príp. jednoduchej skice, alebo…